על אי בודד


שימו לב טוב טוב להוראות

למשחק הזה קוראים - הישרדותשים את אצבעך בריבוע הגשר ליבשה.
לך משם חמישה צעדים.
תוכל לצעוד ימינה, שמאלה, מעלה, או מטה אך לא באלכסון.
זכור לאן הגעת ואז לחץ לחץ להמשך

התחל בגשר ליבשה